ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 29 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м.КИЄВА ПРОТЯГОМ 2016/2017 н.р.

У своїй діяльності протягом звітного періоду працівники школи керувалися Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, наказами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками та іншими нормативними актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу з метою реалізації державної політики у галузі освіти.

Педагогічною радою школи від 29.08.2016 р. (протокол № 1) був затверджений річний план роботи школи, який став основним робочим документом. Розділи річного плану охоплювали всі аспекти діяльності школи і базувалися на аналізі діяльності школи і баченні перспектив її розвитку.

Загальні відомості про школу

Школа І-ІІІ ступенів № 29 Оболонського району м. Києва заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесена до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації і підпорядкована управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Фінансування навчального закладу здійснюється з державного бюджету (державної субвенції) на основі кошторису, передбаченого нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти, оплати праці педагогічним працівникам та за кошти місцевого бюджету, які виділяються для оплати праці технічним працівникам школи відповідно до штатного розпису та для проведення капітальних і поточних ремонтів шкільних приміщень.

Юридична адреса школи: вулиця П.Калнишевського, 3-А, м. Київ, 04201, тел. 432-17-89.

Школа є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку зі своїм найменуванням, штамп. Школа може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України за місцем знаходження. Засновником та власником школи є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада. Органом управління майном є Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Власник або уповноважені ним органи здійснюють фінансування та матеріально-технічне забезпечення школи.

Дійсним є Статут у новій редакції 2015 року.

2016/2017 навчальний рік розпочато у День знань 01 вересня 2016 року проведенням свята для 1-11-х класів на ганку школи. Проведено перший урок відповідно до листа МОН України № 1/9-385 від 20.07.2016 року «Про проведення 1 вересня 2016 року першого уроку”.

Навчальні заняття проводилися за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня до 23 грудня 2016 року,

ІІ семестр – з 10 січня до 26 травня 2017 року.

Канікули впродовж 2016/2017 навчального року проводилися у встановлені терміни, а саме:

осінні з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року;

зимові – з 24 грудня 2016 року по 09 січня 2017 року;

весняні з 26 березня по 02 квітня 2017 року.

Навчальні заняття у 1-х – 11-х класах завершено 26 травня 2017 року, в цей же день проведено свято щодо завершення навчального року.

Навчальні екскурсії і навчальна практики проводилася протягом року відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-61 від 06.02.2008, відповідно до рішення педагогічної ради.

Навчальний процес у 2016/2017 н.р. організовувався за 5-денним тижневим режимом з початком занять о 8-30. Тривалість уроків становила:

- у 1-х класах – 35 хвилин;

- у 2-4-х класах – 40 хвилин;

- у 5-11-х класах – 45 хвилин.

Матеріально-технічна база школи

Школа є правонаступником Середньої загальноосвітньої школи № 29 загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, створеної за рішенням виконкому Київської міської ради народних депутатів від 17 травня 1976 року № 540.

У приміщенні школи 45 кабінетів:

- Рік побудови закладу:1976

- Кількість поверхів:3

- Загальна площа всіх приміщень (кв. м):7944

- Площа, що здана в оренду (кв. м):64

- Кількість класних кімнат:45

- Площа класних кімнат (кв. м):2880

- Кабінети математики:3

- Кабінети фізики:1

- Кабінети хімії:1

- Кабінети географії:1

- Кабінети біології:2

- Кабінети іноземної мови:4

- Кабінети інформатики:2

- Майстерні:3

- Фізкультурна зала

- Їдальня з гарячим харчуванням

- Число посадкових місць у їдальні 150

- Кількість комп'ютерних класів:2

- Кількість робочих місць з комп'ютером:19

- Кількість інтерактивних комплексів:3

В школі є їдальня, актова зала, бібліотека з читальним залом, музей. 2 спортивні зали (великий та малий) на кінець 2016/2017 н.р. не введені в експлуатацію через перевищення в повітрі шкідливих для здоров'я речовин (формальдегіду та аміаку)

Протягом останніх років матеріальна база школи значно покращилась.

Стан і розвиток мережі

Педагогічний колектив школи провадить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2016/2017 н.р. в закладі було відкрито 31 клас, із них 1-4-х класів – 13 класів, 5-9-х класів - 15 класів, 10-11-х класів – 3 класи. Мова навчання - українська. Станом на 05.09.2016 кількість учнів становила 851.

Прийом учнів до школи здійснювався на підставі заяв батьків (або осіб, які їх замінюють) відповідно до чинного законодавства. Робота школи у цьому напрямку була спрямована на 100% охоплення дітей мікрорайону школи загальною середньою освітою, при цьому враховувалося право батьків і учнів обирати навчальний заклад (ст.35, ст.51 Закону України «Про освіту», ст.3, ст.29 Закону України «Про загальну середню освіту).

До 1-х класів було зараховано 117 учнів, в школі їм були створені належні санітарно-гігієнічні умови з метою збереження їх фізичного і психічного здоров’я та успішної адаптації до навчального процесу.

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Протягом навчального року не було випадків переходу учнів із класу в клас або з однієї групи до іншої під час вивчення іноземної мови, в інші школи, які були б пов’язані з конфліктними ситуаціями. Працювало 11 груп продовженого дня для дітей 1-4-х класів.

Для занять фізичною культурою класи ділилися на групи за станом здоров’я.

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювали гуртки:

Очумілі ручки
Образотворче мистецтво
Вокальний
Юний музеєзнавець
Юний рятувальник-захисник
Хореографічний гурток бального танцю
Шахи
Теніс
Футбол
Спортивний

У школі діє система обліку відвідування учнями занять. Необхідно зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин.

Колективом школи вжито заходів щодо роботи з контингентом учнів:

· - контроль за відвідуванням занять;

· - індивідуальна робота з учнями та батьками;

· - робота ради профілактики;

· - співпраця з ССД тощо.

Атестати про повну загальну середню освіту звичайного зразка отримали 39 випускникків 11 класів.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту звичайного зразка отримали 68 випускників 9 класу, з відзнакою – 1 учениця 9-А класу Омельяненко Аліна Олександрівна.

Профільне навчання

Профільне навчання 2016/2017 н. р. здійснювалося в 10-11 класах за такими напрямами:

- 10-А клас – мультипрофільне навчання;

- 11-А клас – української філології профіль;

- 11-Б клас – універсальний профіль.

З метою вивчення ефективності організації профільного навчання вивчено особливості подальшого навчання випускників.

У навчальному закладі профілізація є інструментом забезпечення якісної освіти й успішної соціалізації особистості. Таким чином, основні управлінські завдання щодо організації профільного навчання:

· вивчення навчально-пізнавальних і професійних інтересів учнів, створення умов для їхнього розвитку в процесі загальноосвітньої підготовки;

· забезпечення умов для життєвого та професійного самовизначення учнів, готовності до свідомого вибору й володіння майбутньою професією;

· організація наступно-перспективних зв’язків у навчанні через участь у наукових товариствах, предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, профільних таборах;

· підвищення якості додаткової освіти.

Так як перед початком 2015/2016 н.р. не були досконало вивчені запити учнів та їх батьків щодо бажаного профілю навчання, на наступний, 2016/2017 н.р. було змінено профіль навчання в майбутньому 11-Б класі – з математичного на універсальний (відповідно до зав батьків учнів).

Також з 2016/2017 н.р. школа бере участь в експерименті щодо впровадження мультипрофільного навчання з 10 класу. Для цього було складено експериментальний навчальний план, який затверджено управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації. Даним навчальним планом було передбачено додаткове фінансування 10 класу при поділі на групи при вивченні профільних предметів за рахунок коштів районного бюджету.

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян

на здобуття повної загальної середньої освіти в

Відповідно до статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи. щодо охоплення їх навчанням.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Усі діти та підлітки шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.

Кадровий ресурс школи

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами.

Станом на 01.09.2016 р. в навчальному закладі працювало 62 педагогічні працівники.

1 учитель працював за сумісництвом.

Із загальної кількості педагогічних працівників навчального закладу 7 – чоловіки.

У навчальному закладі працюють 8 учителів – методистів, 13 старших учителів.

Протягом 2016/2017 н. р. у закладі працювало педагогів пенсійного віку - 15 осіб.

Якісний склад педпрацівників

Педагогічне звання, кваліфікація Кількість
Учитель – методист 8
Старший учитель 13
Спеціаліст вищої категорії 28
Спеціаліст першої категорії 10
Спеціаліст другої категорії 7
Спеціаліст 14
Бакалавр 3
Всього 62

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, всі володіють державною мовою.

Кадрова політика навчального закладу будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя-психолога, вчителя-технолога, вчителя-дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Серед пріоритетних завдань кадрової політики закладу можна визначити наступне:

ü активізація та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

ü дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримка їхньої професійної активності

ü добір вчителів відповідно до кваліфікаційних вимог;

ü впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

Атестація педагогічних працівників

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовуємо можливість атестації педагогічних кадрів. У 2016/2017 навчальному році було атестовано 6 педагогічних працівників. Було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників школи. Протягом року вчителі, які атестувалися 2017 року, провели відкриті уроки, підготували творчі звіти, виступили з доповідями на засіданнях ШМО та педагогічної ради.

Результати атестації

Кваліфікаційна категорія Присвоєння Підтвердження
Спеціаліст вищої категорії 1 3
Спеціаліст І категорії 1 -
Спеціаліст ІІ категорії 1 -
Спеціаліст - -
Усього 3 3
Педагогічні звання:
Присвоєння Підтвердження
Старший учитель - 2
Учитель – методист - 1
Усього 0 3

Атестація педпрацівників навчального закладу проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

Методична робота з педагогічними кадрами

Відповідно до річного плану роботи школи у 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Формування ключових компетентностей особистості шляхом створення єдиного інформаційного простору школи та впровадження мультипрофільного навчання». Він передбачав практичне впровадження, опанування технологіями діяльності з розвитку особистості, набуття педагогічними працівниками практичних навичок.

Адміністрацією школи, методичною та соціально-психологічною службами було проведено анкетування з проблемної теми; проведено роботу з педагогами по складанню планів роботи над індивідуальними науково-методичними темами; підібрано інформаційний матеріал, ППД з проблемної теми тощо. За результатами проведених досліджень відзначається в основному задовільна психологічна готовність педагогів до підвищення своєї фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною проблемою школи.

У 2016/2017 навчальному році методична робота здійснювалася згідно з планом роботи школи відповідно до структури, затвердженої відповідним наказом по школі, за основними організаційними формами: індивідуальною (самоосвіта вчителів, творчі звіти, атестація), груповою (шкільні методичні об’єднання) та колективними (засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, психолого-педагогічні семінари, предметні тижні, методичні діалоги тощо). Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у школі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду. У роботі застосовувались такі форми діяльності як семінар-практикум, методичний діалог, індивідуальні консультації, методичні оперативки, здійснювалась допомога вчителям у реалізації завдань, що стоять перед ними. Система методичних заходів була орієнтована на забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки вчителя, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, інтеграції у сферу педагогічних інновацій, а також спрямована на вивчення сучасних педагогічних теорій, аналіз власного досвіду.

Керівництво методичною роботою в школі здійснювала методична рада, до складу якої входили заступники директора з навчально-виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі-предметники. На її засіданнях обговорювались питання затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань, результати контрольних робіт, виконання навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та інші.

Методична рада школи впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Проте в школі поки що, на жаль, відсутній єдиний методичний кабінет, в якому було би створено умови для індивідуальної та самостійної роботи педагогів та систематизовано матеріали.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників протягом 2016/2017 навчального року було організовано роботу 6 шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників 5-11 класів, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів:

- вчителів початкових класів та вихователів ГПД – Кочкодан Н.В.

- вчителів природничого циклу – Малярчук М.А.

- вчителів математики та фізики – Сторожук Т.О.

- вчителів української мови та української і зарубіжної літератур – Потапова О.В.

- вчителів англійської мови – Січна В.Ю.

- вчителів фізкультурно-естетичного циклу – Ободовська Н.В.

- класних керівників 5-11 класів – Карпенко О.В.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, методики проведення уроку, фахової майстерності вчителя. Їх діяльність було сплановано на основі річного плану роботи школи та у відповідності до рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти. Шкільними методичними об'єднаннями було проведено по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На них обговорювалися як організаційні, так і науково-методичні питання.

У цілому роботу шкільних методичних об’єднань у 2016/2017 навчальному році можна вважати задовільною.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів. Шкільними методичними об’єднаннями проводилась підготовча робота, розроблялись та затверджувались плани їх проведення.

Проте недостатньою була робота щодо анонсування подій на веб-ресурсі школі, залучення широкого кола учнів до їх проведення. Тому у 2017/2018 навчальному році методичній службі школи слід звернути на це питання особливу увагу.

Протягом навчального року особлива увага адміністрації школи приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Стимулом для підвищення педагогічної майстерності вчителів є участь у професійних конкурсах. У 2016/2017 н.р. вчитель початкових класів Кочкодан Н.В. стала учасником І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2017". У 2017/2018 н.р. методичній службі школи та адміністрації слід продовжити роботу по залученню вчителів до участі у фахових конкурсах, сприяти створенню оптимальних умов для підготовки та безпосередньої участі у ньому, розробити план методичного супроводу таких педагогів.

Адміністрацією школи та педагогами приділяється значна увага оформленню навчальних кабінетів, поповненню їх дидактичними та роздатковими матеріалами, навчальними таблицями, наочністю, покращенню їх естетичного вигляду, використанню їх можливостей для покращення навчально-виховного процесу на уроці.

У той же час є проблемні, невирішені питання шкільної методичної служби:

- 1) недостатньо активно працював в напрямку інформування про діяльність школи персональний шкільний сайт. У 2016/2017 навчальному році не була проведена робота по змістовому наповненню веб-сторінки школи у мережі Інтернет: не введено нові розділи, нерегулярно поповнюється новими матеріалами, не не достатньому рівні проводилася робота по популяризації роботи сайту серед учнівської та батьківської громади;

- 2) недостатня робота з організації вивчення та узагальнення ППД вчителів школи;

- 3) пошук ефективних та оптимальних шляхів, методів, форм реалізації завдань, пов’язаних з підвищенням якості знань учнів;

- 4) оптимізація умов для навчання, виховання і розвитку учнів з урахуванням стратегічних завдань Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- 5) удосконалення системи роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями та їх результативної участі у предметних та творчих конкурсах та випробуваннях;

- 6) потребують урізноманітнення форми методичної роботи з учителями школи через їх активну участь у діяльності майстер-класів, психолого-педагогічних семінарів, тренінгах тощо;

- 7) заохочення вчителів до розробки власних програм та методик;

- 8) забезпечення найсприятливіші умови для вивчення та розвитку творчості учнів, пошуку обдарованих дітей в рамках проведення предметних тижнів;

- 9) залучення педагогів школи до участі у фахових конкурсах та змаганнях;

- 10) удосконалення дидактичної бази кабінетів відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів тощо.

Робота з обдарованими учнями

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включав низку завдань, які виконував педагогічний колектив протягом навчального року, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів було розроблено варіативну частину навчального плану. У 2016/2017 навчальному році учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, працювали факультативи, курси за вибором.

На відмінно закінчили 2016/2017 навчальний рік і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 52 учні 2-8, 10 –х класів.

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові учня (учениці) Клас
1. Бородін Даніїл Ігорович 2-А
2. Валяєва Аріна Андріївна 2-А
3. Кочкодан Софія Ігорівна 2-А
4. Стахурська Вікторія Дмитрівна 2-А
5. Биковська Марія Юріївна 2-Б
6. Бондаренко Дмитро Вікторович 2-Б
7. Карпенко Валентин Михайлович 2-Б
8. Когут Маргарита Василівна 2-Б
9. Свинаренко Антон Миколайович 2-Б
10. Скубійда Марія Володимирівна 2-Б
11. Чернишов Денис Олегович 2-Б
12. Задохіна Марія Олегівна 2-В
13. Князь Владислава Ігорівна 2-В
14. Штеманетян Анжеліка Павлівна 2-В
15. Барков Даніїл Русланович 2-Г
16. Ковальчук Віталій Олександрович 2-Г
17. Сандул Тимур Костянтинович 2-Г
18. Шмоцер Богдан Петрович 2-Г
19. Бакай Олена Олексіївна 3-А
20. Кутовенко Аліна Валентинівна 3-А
21. Мінєнкова Ауріка Юріївна 3-А
22. Назарчук Віолетта Олегівна 3-А
23. Пещикова Еліна Ігорівна 3-А
24. Байда Вероніка Віталіївна 3-Б
25. Купченко Юлія Іллівна 3-Б
26. Снігір Марія Святославівна 3-Б
27. Яковенко Олена Владиславівна 3-Б
28. Свинаренко Поліна Миколаївна 4-А
29. Варга Анастасія Іванівна 4-А
30. Тарасенко Христина Олександрівна 4-А
31. Перебитюк Артем Станіславович 4-А
32. Бех Лев Ігорович 4-Б
33. Веріч Аліна Євгеніївна 4-Б
34. Бур’яновата Кіра Андріївна 4-В
35. Василик Софія Сергіївна 4-В
36. Михайленко Олексій Олександрович 4-В
37. Надворний Артем Олександрович 4-В
38. Черниш Вікторія Олександрівна 4-В
39. Задохіна Марія Олегівна 4-В
40. Леоненко Олександра Андріївна 4-В
41. Мазур Валерія Юріївна 5-А
42. Писанецький Єгор Максимович 5-А
43. Сатиренко Ілля Юрійович 5-А
44. Сатиренко Павло Юрійович 5-А
45. Бойко Валерія Сергіївна 6-А
46. Задоя Дмитро Ігоревич 6-А
47. Кривоног Олена Костянтинівна 6-А
48. Черненко Ілля Іванович 6-А
49. Кравчук Андрій Юрійович 6-В
50. Антоненко Крістіна Вікторівна 7-А
51. Журухін Ілля Сергійович 7-А
52. Квашук Ілля Олегович 10-А

Похвальні грамоти отримали 8 учнів 9 та 11 класів:

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові учня (учениці) Клас
1. Омельяненко Аліна Олександрівна 9-А
2. Шубіна Романна Станіславівна 11-А
3. Ятченко Олександра Миколаївна 11-А
4. Пастушенко Вікторія Валентинівна 11-А
5. Чабан Ірина Сергіївна 11-Б
6. Биченкова Ірина Олексіївна 11-Б
7. Сириця Катерина Валентинівна 11-Б
8. Якіменко Дмитро Вячеславович 11-Б

У І семестрі 2016/2017 н.р. оновлено та поповнено банк даних «Обдарована дитина», практичним психологом Тереховою С.Г. оформлені персональні особові картки на обдарованих дітей.

Практичний психолог Терехова С.Г. проводила моніторингові дослідження, консультування, тренінгові заняття з учнями для стимулювання їх творчого мислення та удосконалення комунікативних можливостей. Також нею розроблені методичні рекомендації для вчителів та батьків з питань виховання творчої особистості та сприяння розвитку творчих здібностей у дітей та учнівської молоді.

Виховна робота

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», річного плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік, з метою створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновлення виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпечення цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізацію сімейного й суспільного виховання, залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організацію змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі, протягом 2015/2016 навчального року виховна робота була спрямована на:

Ø формування громадянина-патріота України з високою національною свідомістю, підготовленого до життя;

Ø виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури свого народу;

Ø розвиток духовно-моральної свідомості учнів, соціально-адаптованої, здатною проектувати своє майбутнє;

Ø формування свідомого ставлення до свого здоров’я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров’я;

Ø виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного життя.

Організація методичної роботи з класними керівниками 5-11 класів та 1-4 класів, вихователями ГПД в основному здійснювалася відповідно до Рекомендацій МОН України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти. У школі організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів (керівник – Карпенко О.В.) та методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник - Кочкодан Н.В.). Для належного функціонування цих методичних об’єднань є всі необхідні документи (аналіз роботи, план роботи, протоколи засідань, списки класних керівників, вихователів ГПД, їхні проблемні теми тощо). Аналізуючи роботу цих методичних об’єднань у 2016/2017 навчальному році, можна зробити висновок про те, що класні керівники, вихователі ГПД підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями. Проте недостатньою є робота класних керівників щодо друку матеріалів з виховної роботи у фахових виданнях.

У 2016/2017 навчальному році пройшли традиційні загальношкільні заходи: свято «День знань», свято до Дня працівників освіти «Низький уклін Вам, учителі», уроки Мужності до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, захід до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій «Народ пам’ятає», заходи до Дня захисника України, новорічні ранки та свята, День відкритих дверей для майбутніх першокласників тощо.

Формування позитивної мотивації до здорового способу життя, виховання негативного ставлення до шкідливих звичок, виховання імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей – пріоритет модернізації сучасного виховного процесу. Відвідані позакласні заходи свідчать про те, що класні керівники усвідомлюють важливість вищесказаних завдань, тому приділяють їм значну увагу.

З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх у школі у 2016/2017 навчальному році проведено: виховні заходи в рамках місячника правового виховання (листопад 2016 року), під час яких застосовувались інтерактивні форми роботи з дітьми, залучення їх до активної участі в диспутах, дискусіях, вікторинах, тренінгах, сюжетно-рольових іграх тощо; Всеукраїнський тиждень права (грудень 2016); проведення єдиних уроків права, профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії тощо.

Проводилась робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі, додаткові бесіди з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потерпілому у НС, про що наявні відповідні записи у класних журналах.

Важливою складовою системи виховної роботи школи повинен бути розвиток учнівського самоврядування. Дана ланка роботи потребує значного удосконалення, тому в 2017/2018 н.р. цьому необхідно приділити особливу увагу.

Чергування по школі вчителів та учнів здійснювалося відповідно складеного графіка. В основному вчителі та учні відповідально ставилися до виконання обов’язків чергових.

Проте недостатньо результативною була робота школи з профілактики запізнень учнів на навчальні заняття. Це свідчить про формальну роботу класних керівників з цього напряму роботи.

Щорічно у квітні місяці проходять Дні цивільної оборони, які включають відповідні бесіди, евакуацію учнівсько-педагогічного колективу з приміщення школи, показові заняття з пожежогасіння.

Актуальною була робота з формування в учнів навичок культури фізичного та психічного здоров’я. Практичним психологом Тереховою С.Г. та соціальним педагогом Беланом А.В.. кожного місяця планувалася робота з окремою паралеллю класів, це сприяло більш тісній взаємодії з учнями, розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі та впливу на всебічний розвиток особистості учня. Заняття з учнями пропагували здоровий спосіб життя, позитивне мислення як умову підтримки та збереження психологічного здоров’я.

Для батьків були надані консультації з різноманітних проблем: консультування батьків важковиховуваних учнів щодо можливих наслідків невиконання батьківських обов’язків по відношенню до своїх дітей; з питань соціального захисту; індивідуальні консультації; а також розроблені рекомендації щодо виховання дітей; як спілкуватися з дитиною та побудувати довірливі стосунки.

У школі приділяється увага превентивному вихованню учнівської молоді, профілактиці шкідливих звичок.

Актуальним залишається питання з профілактики насилля. З метою профілактики правопорушень у школі продовжує діяти Рада профілактики, створено комісію по профілактиці правопорушень.

Протягом навчального року практичним психологом Тереховою С.Г. здійснювався психологічний супровід навчально-виховного процесу:

- дослідження рівня шкільної тривожності, міжособистісних стосунків, здібностей та інтересів в учнів 5-х класів;

- дослідження рівня адаптації в учнів 1-х класів;

- психологічний супровід атестації педагогів:

- анкетування учнів з питання правової обізнаності учнів 6-х класів;

- визначення професійної спрямованості в учнів 9-х класів;

- вивчення готовності учнів 4-х класів до переходу у 5-й клас.

За результатами досліджень надавались групові та індивідуальні консультації учням, батькам, вчителям, розроблені та надані рекомендації для вчителів, батьків щодо успішного навчання і виховання дітей.

Індивідуальні розвивальні заняття проводились з учнями, які мають дезадаптацію та низьку готовність до школи, певні труднощі в межах психологічної норми, поведінкові розлади.

Учням 9-х класів надавались рекомендації за результатами дослідження типу професійної спрямованості та подальшого вибору навчання.

11-й клас отримав поради, як справлятися з можливими стресами.

Для учнів, які перебувають під посиленим психолого-педагогічним контролем, був проведений діагностичний мінімум, індивідуальні бесіди спрямовані на подолання негативних проявів у поведінці учнів, неуспішності, виховання відповідальності за свої вчинки та майбутнє.

Соціальний захист учнів, профілактичне медичне обслуговування

та організація харчування

У 2016/2017 н.р. роботу навчального закладу також було спрямовано на реалізацію законів України, які регламентують соціальний захист дітей різних соціально незахищених категорій.

У школі постійно проводиться робота з питань соціального захисту учнів, ведеться облік учнів пільгових категорій, створено банк даних учнів соціально-незахищених категорій. Наслідки контролю за умовами проживання і забезпечення дітей пільгового континенту занесені до актів обстеження житлово-побутових умов кожної сім`ї, де виховуються такі діти. У школі створені належні умови для харчування таких учнів.

Ці категорії дітей знаходилися під посиленою увагою педагогів, соціально-психологічної служби школи. Були вивчені житлово-побутові умови цих дітей, умови для навчання.

З метою контролю за дотриманням майнових та житлових прав дітей соціальним педагогом складені акти обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У всіх дітей даної категорії є правовстановлюючі документи щодо правового статусу. Діти-сироти забезпечені єдиними квитками, що надає їм певні соціальні пільги. Також контролювалося питання про виконання опікунами своїх обов’язків стосовно підопічних.

У вересні місяці був поновлений банк даних дітей, які потребують соціального захисту, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою.

Медичний кабінет знаходиться у доступному місці, проте його не обладнано повністю відповідно до нормативних вимог: він не забезпечений холодильником.

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування в школі здійснюється кваліфікованою сестрою медичною. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі школи, у легкодоступному місці.

Щорічно відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 08.12. 2009 року № 1318 «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОЗ України від 16.08.2010 року № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» учні школи проходять поглиблений медичний огляд разом з батьками та надають відповідні висновки до школи. За наслідками оглядів оформлюються листи здоров`я на кожного з учнів класу, надаються направлення до спеціалістів для поглибленого огляду. Своєчасно, за згодою батьків, проводяться всі необхідні планові щеплення з метою профілактики інфекційних захворювань. Адміністрацією школи постійно контролюється якість медичного обслуговування учнів.

Батьки учнів, які не мали медичних довідок щодо віднесення їх до певної групи з фізичної культури станом на 01.09.2016 р., були повідомлені усно та, за потреби, письмово, про необхідність якнайшвидшого її надання.

Організація харчування перебувала під постійним контролем адміністрації навчального закладу протягом 2016/2017 н.р. Стан охоплення харчуванням аналізували на нарадах при директорові школи. Для учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій з числа учнів 5-11-х класів організовано безкоштовне харчування.

Було розроблено та затверджено режим і графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносились до журналу бракеражу сестрою медичною з дієтичного харчування Душевіною М.В.

У школі було посилено протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахам гострих кишкових захворювань і харчових отруєнь. Класні керівники постійно проводять серед учнів і батьків роз’яснювальну роботу щодо особистості гігієни, режиму харчування, вжиття безпечних і якісних продуктів.

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримувалася.

Питання організації та стану гарячого харчування учнів школи постійно обговорювалося на нарадах при директору, раді школи.

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

Фізичне і психічне здоров’я учнів школи знаходилося під постійним контролем адміністрації школи, психологічної служби, медичного пункту.

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів забезпечувалося широкими напрямками роботи:

- робота з батьками (бесіди, лекції),

- заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

· залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

· медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

· тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

· зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

- проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

- проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах, ранкової фізичної зарядки по класах;

- випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

Робота шкільної бібліотеки

Упродовж останніх десятиріч відбувається інтенсивна інформатизація суспільства, тому що вкрай необхідні творчі особистості, покликані стати спадкоємцями й творцями української та світової культур, спроможні адаптуватися в насиченому інформацією світі.

Завдання національної школи – дати учнівській молоді глибокі та міцні знання з основ наук, сформувати відповідальне ставлення до їх здобуття, стійку потребу в самоосвіті, уміння ці знання застосовувати.

Величезну роль у цьому процесі відіграє книга. Навчити дитину любити її, сприймати як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності – основні завдання шкільного бібліотекаря.

Ледве тільки дитина переступає поріг школи, книги стають постійними супутниками її життя. З року в рік, з класу в клас їх приходить все більше і більше. І коли виявляється, що без якоїсь книги неможливо вивчити урок, написати твір, осмислити вчинки свої і товаришів, навчитися чомусь дуже важливому, тут вже ніяк не обійтися без «книжкового» дому» - бібліотеки. А тут, щоб відшукати в океані видань найголовніше, найпотрібніше, необхідна допомога бібліотекаря - друга і порадника кожного читача.

Постійно готувалась інформація до батьківських зборів, педагогічних рад про значення книги та її збереження, її ролі в житті кожної людини, інформувались учителі, учні про нові надходження підручників та художньої літератури, про результати аналізу читацьких формулярів.

Найбільшу увага приділялась індивідуальній роботі з читачами. В бібліотеці, біля книжкових полиць, на абонементі шкільний бібліотекар Васьківська К.О. говорить з відвідувачами про культуру читання, про читацькі інтереси, дає поради у виборі книги.

У процесі своєї діяльності Васьківська К.О. використовувала такі форми роботи як: книговидача, доступ до самостійного вибору книг, анкетування, виставки літератури та їх огляд, бесіди, бібліотечні уроки, уроки позакласного читання, літературні години, ігри, вікторини, свята, презентації.

Систематично оформлюються та поповнюються постійно діючі книжкові виставки:

«Держава і право», «Мова – духовне багатство народу», «Свою Україну любіть», «Вічний як народ», «Вистояли. Перемогли», «Допоможи собі сам», «Світ цікавого», «Нові книги» та книжкові полиці: «Духовні скарби народу», «Сторінки вічної книги». Біля виставок я постійно проводжу з дітьми індивідуальні та групові бесіди, відповідаю на їх запитання, даю поради. До ювілейних та календарних дат готуються окремі книжкові виставки з оглядом літератури та бесідами. У звітний період було підготовлено виставки з оглядом літератури та бесідами: «Всеукраїнський День бібліотек», «Учителю! Ти є і будеш вічно!», «До Дня визволення України», «До дня Партизанської слави», «До дня української писемності та мови», до Міжнародного дня рідної мови, «Україна пам’ятає. Світ визнає.» (по голодомору), «Допоможи собі сам», «Я буду вічно жити» (Л.Українка), «Тернистими шляхами долі» (Т.Г.Шевченко), «У світі казок», «Сміх продовжує життя», «Дорога до зірок», «Природа – наш дім», «Чорнобиль не має минулого часу», «Ті дні у пам’яті народній».

Були підготовлені та проведені також такі масові заходи: посвята в читачі учнів 2-х класів, експрес-подорож «Книга – восьме чудо світу», бесіда – вікторина «А ну, який з тебе козак», презентація «Світ Катерини Білокур» , мультимедійна літературна година до дня вшанування пам’яті Л.Українки: «Славна дочка України» , КВК «Бібліотека – це територія єдності», літературна гра «Хто казку знає, той відгадає », «В гості до улюблених книжок», вікторина «І знову у мандри запрошують книги», година спілкування «Про гумор: всерйоз і жартома», урок-презентація «Народні символи України», літературна години «Письменники Київщини – дітям», «Батько славнозвісного Тома Сойєра», «Поетеса Божою милістю»(Г.Чубач), «Художня Шеченкіана», «Як шанують лелек у світі», «Святе слово – мати», урок пам’яті «Дитинство обпалене війною», презентація книги «Галерея національних героїв» , уроки позакласного читання творів Г.Чубач, М.Підгірянки, «Мова наша солов’їна», бібліотечні уроки «Похвала книгам», «Книга – твій найкращий друг» З 28 березня по 1 квітня був проведений «Тиждень книги» .

Такі позакласні заходи дають дітям глибші знання про книгу, про її роль в житті людини, про бібліотеку, бібліографію, допомагають краще орієнтуватися в інформаційному просторі, грунтовніше підготуватися до уроків. В цьому їм допомагає також матеріал, зібраний у тематичних папках :

* Незалежна Україна, Державні символи.

* Народні символи України. Народні свята, обряди, звичаї.

* День вчителя.

* День Перемоги.

* День Матері.

* Уся гордість і велич світу – від жінки.

* День української писемності та мови.

* День національної жалоби.

* Україна пам’ятає! Світ визнає!

* Поради вчителям, батькам.

* Поради читачеві.

* Цікаво знати.

В бібліотеці оформлений «Куточок читача», де розташовані правила користування книгою, поради щодо правильного вибору та читання книг.

На дитячі та юнацькі періодичні видання, бібліотека підписки не має, що негативно впливає на інформаційну роботу серед учнів. Ускладнює роботу бібліотеки і низький якісний склад фонду художньої літератури. Хочеться, щоб шкільні бібліотеки одержували більше цікавих книг, читаючи які душа б відпочивала. Тих, з яких учні могли б мати ту інформацію, яка їх цікавить, котра їм необхідна, і котру можна знайти тут, близько, в школі, в своїй бібліотеці.

З метою виявлення читацьких інтересів було проведено анкетування серед 5-6 класів.

Підсумовуючи відповіді на запитання анкети видно, що більшість дітей любить читати і читають, але їх цікавлять книги і періодичні видання які, нажаль, відсутні у фонді шкільної бібліотеки. Саме із-за відсутності у фонді бібліотеки сучасної цікавої літератури та нових програмових творів я не маю змоги задовольнити читацькі запити.

Протягом звітного періоду отримувались нові підручники для 4 та 7 класів, своєчасно оформлювались згідно з нормативною документацією бібліотеки та видавались учням. Іншими підручниками всі учні школи забезпечені стовідсотково.

На 01.06.2017 року фонд шкільної бібліотеки налічував примірників літератури:

Всього: 23992

з них художньої та методичної літератури 7558

підручників: 16434

по класах:

1 – 4 класи 5262

5 – 9 класи 9418

10 – 11 класи 1617

Інші (хрестоматії, збірники) 137

Шкільна бібліотека – це осередок знань, культури, збирання, зберігання і поширення інформації. Тому необхідно постійно шукати нові активні форми роботи, які можуть допомогти викликати в учнів щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги, а педагогам - дати можливість щоденно поповнювати свої знання новою цікавою інформацією, використовуючи її в навчально-виховному процесі.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Відповідно до законів України «Про загальну освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу у закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 № 563, наказу МОНУ від 31.08.2001 № 616 «Про порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися з вихованцями та учнями", з метою попередження профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, посилення відповідальності педагогічних та технічних працівників закладу щодо недопущення травмування учнів під час навчально-виховного процесу адміністрацією закладу забезпечується реалізація державної політики в галузі безпеки життєдіяльності; здійснюється керівництво і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Проте проблема дитячого травматизму, в тому числі і в побуті, залишається нагальною.

Адміністрація школи в роботі з охорони життя та здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму визначає цільові пріоритети :

· забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

· створення безпечних і нешкідливих умов навчання , праці та виховання дітей і підлітків;

· навчання школярів основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних програм;

· організацію позашкільної та позакласної роботи з учнями, просвітницької роботи з їх батьками;

· удосконалення системи моніторингу результативності діяльності навчальних закладів із попередження всіх видів нещасних випадків;

· підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

· співпрацю з усіма зацікавленими організаціями.

З метою збереження життя та здоров’я учнів, відповідно до системи навчальної, просвітницької та виховної роботи адміністрація школи видала накази, відповідно до річного плану контролювала якість роботи із запобігання всім видам дитячого травматизму.

Під час здійснення контролю було визначено, що роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму проведено на задовільному рівні. Але було виявлено такі недоліки:

· потребує постійного поповнення та систематизації база нормативних документів із питань охорони життя та здоров’я учнів;

· недостатній контроль за чергуванням учителів на перервах з боку окремих чергових адміністраторів;

· недостатньо залучено до роботи з дітьми працівників різних служб.

У навчальному закладі проводиться робота щодо збереження життя, здоров’я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. Проведено місячник «Увага! Діти на дорозі», предметний тиждень з основ здоров’я, тиждень охорони праці.

Питання про стан роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму систематично розглядали на засіданнях МО класних керівників і нарадах при заступниках директора, на батьківських зборах.

У кабінетах підвищеної небезпеки оформлено стенди з правил техніки безпеки.

З учнями школи перед канікулами проводиться цільовий інструктаж, який фіксується в журналах реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності та класних журналах. Своєчасно проводились цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи – екскурсії, спортивні змагання, олімпіади - і фіксувались в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки.

Проводили додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями школи, які фіксували в класних журналах і щоденниках учнів.

У 2017/2018 навчальному році з боку адміністрації необхідно посилити контроль за проведенням профілактичних заходів та інструктажів щодо охорони життя та здоров’я, сумлінного ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків.

Робота закладу полягає у вирішенні таких завдань:

- навчання учнів з питань охорони життя та здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, побутового травматизму, правил поведінки у разі виявлення підозрілих вибунебезпечних предметів;

- інформаційно-агітаційна та просвітницька робота з учнями, педагогічними працівниками та батьківською громадськістю;

- навчання педагогічних працівників та технічного персоналу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- організація спільної роботи з представниками районного відділу ДАІ, інших спеціальних служб тощо.

У закладі систематично проводиться пропагандистсько-роз’яснювальна робота з попередження дитячого травматизму та нещасних випадків серед дітей та учнівської молоді, щорічно проводиться Тиждень з основ безпеки життєдіяльності, Місячник «Увага! Діти на дорозі!» тощо. На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

Адміністрацією школи вживалися відповідні організаційні заходи з цього напрямку.

Питання профілактики дитячого травматизму систематично розглядаються на нараді при директору, інструктивно-методичних нарадах класоводів та класних керівників, на засіданнях, Ради школи та батьківських зборах

Заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму проводяться згідно з річним планом роботи школи, планом виховної роботи, планами роботи класних керівників.

У школі упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри, вікторини, бесіди, конкурси малюнків щодо профілактики дитячого травматизму під час дорожньо-транспортного руху, з питань техногенної та пожежної безпеки, безпечного поводження на залізничних коліях; отруєння грибами, ягодами, поведінки учнів на вулиці, в транспорті, на воді, при користуванні газовими та електроприладами.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проведені в повному обсягу заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» з визначення правил дорожнього руху, заняття щодо визначення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами, профілактики туберкульозу та інших інфекційних захворювань.

Також систематично проводиться роз’яснювальна робота щодо організації екскурсійно-туристичних перевезень автомобільним та залізничним транспортом.

Отже, учасники навчально-виховного процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями проводять цільові інструктажі та індивідуальні бесіди. Але всім педагогічним працівникам необхідно звернути увагу на неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та проводити відповідну роботу щодо запобігання всім видам дитячого травматизму, особливо на уроках фізкультури, під час рухливих ігор на перервах, тобто щоденно забезпечувати безпечні умови для учасників навчально-виховного процесу.

Стан охорони праці

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу пройшли попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

Будівля школи та

приміщення заклад забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежним щитом та стендами, ящиком з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж два рази на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отриманий Акт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти-дозволи на роботу кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерних класів тощо.

У разі нещасного випадку, у школі проводиться його розслідування.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

Державно-громадське управління та робота з батьківською громадськістю

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Організація ефективної роботи школи не можлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками.

Найпоширенішою формою групової роботи з батьками у школі були:

- загальношкільна конференція;

- поточні та тематичні батьківські збори;

- засідання Ради профілактики,

- засідання ради школи;

- засідання загальношкільного батьківського комітету.

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту школи педагогічна і батьківська громадськість брала участь в управлінні школою. Так найважливіші питання напрямків розвитку школи, планування її роботи виносилися на розгляд педагогічної ради, ради школи, батьківського комітету, де вирішувалися всі поточні питання життя школи й роботи, були визначені шляхи їх реалізації, проаналізовано стан навчально-виховного процесу та вирішувалися проблемні питання.

Засідання загальношкільного батьківського комітету в значній мірі були присвячені поліпшенню навчально-виховного процесу, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів та рівня їх вихованості. Активна позиція окремих батьків дала можливість адміністрації школи та педагогам звернути увагу на питання, які з певних причин опинялися у тіні, але їх вирішення значно сприяло усуненню і подоланню негативних наслідків.

Упродовж навчального року проводилися батьківські збори із запрошенням вчителів - предметників, що свідчило про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу школи з батьками учнів.

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками були:

- пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної

грамотності батьків;

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

- упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

Класні керівники залучали батьків до підготовки та участі у класних, загальношкільних заходах. Так, зокрема батьки, вчителі та учні брали разом участь в екскурсіях до парків, музеїв, підприємств тощо.

Індивідуальні форми роботи дозволяли встановити особистий контакт вчителя з усіма батьками, з’ясувати сутність педагогічної позиції сім’ї, тактовно допомогти батькам у вирішені проблем виховання. Найбільш поширеними формами індивідуальної роботи з батьками були бесіди і консультації в школі.

Психологічною службою надавалися консультації для батьків учнів, які схильні до правопорушень, також всім батькам, які зверталися за допомогою.

Адміністрація школи, вчителі з увагою ставилися до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків.

Робота зі зверненнями громадян у школі проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», іншими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу зі зверненнями громадян. Всі звернення були своєчасно, об’єктивно розглянуті адміністрацією школи та в термін відповідно до діючого законодавства. Особистий прийом громадян здійснюється в кабінетах адміністрації школи.

Управління школою

Основним завданням цього розділу річного плану роботи школи було забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом на основі планового моніторингу та контролю за діяльністю усіх структурних підрозділів, вчителів, учнів, визначення проблемних ланок, оперативне планування їх вирішення, а також визначення стратегічних завдань школи, виходячи з результатів моніторингу.

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу, через мережу Інтернет є можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, управління освіти, сайтами інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, тощо.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. В роботі з працівниками адміністрація дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є індивідуальні бесіди, інформування, наради. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання

Діяльність адміністрації школи протягом року була спрямована і на питання ведення класних журналів, зошитів, щоденників, єдиного орфографічного режиму. На жаль, перевірка ведення класних журналів та об’єктивність виставлення оцінок змушують посилити контроль з боку адміністрації за цим видом діяльності учителів.

Однією із форм управлінської діяльності є нарада. Згідно з річним планом наради при директорі проводилися регулярно, де розглядалися усі питання діяльності школи, педагогічного колективу. На основі рішень нарад видавалися накази та розпорядження, що мали на меті поліпшення та удосконалення навчально-виховного процесу.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора з НВР, ВР, АГЧ, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально-виховний процес.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1976 році і потребує капітального ремонту.

Система опалення та електромережі знаходиться в такому стані, що потребує постійного поточного ремонту.

Адміністрація школи планово проводить інвентаризацію майна. Вчасно готується звітна документація.

Коридори, вестибюль школи поступово оновлюються. Обслуговуючим персоналом проводиться прибирання території школи.

Господарська діяльність школи була спрямована на зміцнення навчально-матеріальної бази школи, створення належних санітарно-гігієнічних та безпечних умов для навчання дітей.

Протягом навчального року під постійною увагою знаходилося питання безпеки життєдіяльності учнів, для чого виконувалися профілактичні роботи у санвузлах, здійснювалися протипожежні заходи.

Протягом 2016-2017 н.р. здійснювались наступні ремонтні роботи:

- Капітальний ремонт приміщень. Кошторисна вартість (тис.грн.):200.0

- Капітальний ремонт огорожі. Кошторисна вартість (тис.грн.):370.0

- Капітальний ремонт спортивних залів. Кошторисна вартість (тис.грн.):1494.1

2017 2016
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва 16 327.3 10 353.4
Загальний фонд 13 858.8 9 151.6
– заробітна плата з нарахуваннями 10 995.2 7 110.8
– харчування 746.7 557.6
Поточні видатки 712.4 334.4
– дріб'язок на побутові потреби 17.4 36.3
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) 2 382.9 957.7
Придбання обладнання 33.0 111.1
Капітальний ремонт 2 349.9 846.6
Спеціальний фонд (власні надходження) 85.6 244.1
Поточне утримання одного учня 15.6 11.1
Кiлькiсть переглядiв: 110

Коментарi